پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش شب های بیمارستان- قسمت 7

جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش شب های بیمارستان- قسمت 7

ایلیا و مارال چند روز قبل از ماه رمضان برای پیدا كردن فرزند یكی از دوستان قدیمی پدر ایلیا به یكی از شهرستان ها سفر می كنند تا وصیت پدر را به سرانجام برسانند اما...

كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: صفا آقاجانی، امیر منوچهری نویسنده: گلناز اژدری

لیست قطعات