پخش زنده و آرشیو رادیو

گیومه

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 09:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی

تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: شیما جانقربان

لیست قطعات

برنامه زنده گیومه ، برنامه ای است با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 صبح