پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش هدیه

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 07:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش هدیه

ماهرو و نازنین مشغول تدارك برای روز تولد هستند. ماهرو در روز تولدش از نامزدش آیدین هدیه ای می گیرد اما...

كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: شیوا رفیعیان، بهرام سروری نژاد نویسنده: فاطمه حسن وند

لیست قطعات