پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه بی كران

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 11:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماه بی كران

مشكلات و اتفاقاتی كه به یمن ماه مبارك رمضان حل میشود...

كارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: احمد گنجی، شیما جانقربان نویسنده: حمیدرضا عباسی

لیست قطعات