پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش تنهای تنها

جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش تنهای تنها

تیمور مرده است و همسرش انتقام تمام این سال ها را از او میخواهد بگیرد و...

كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: شیوا رفیعیان نویسنده: مجید حیدری

لیست قطعات