پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش ضرب الاجل- قسمت 2(تكرار)

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 01:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش ضرب الاجل- قسمت 2(تكرار)

فیروز افجه آدمی كه در بازار بر سر مردم كلاه میگذاشت ناگهان متوجه میشود كه سرطان دارد و...

كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: علی میلانی، باقر كریم پور نویسنده: فرهاد امینی

لیست قطعات