پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش افسانه(تكرار)

شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 10:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش افسانه(تكرار)

فوآد میخواهد به جنگ برود او همسرش افسانه را راضی میكند اما وقتی از جنگ برمیگردد مجروح شده و دیگر مثل قبل نیست خانواده افسانه میخواهند دخترشان از فواد جدا شود و....

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: اسماعیل بختیاری، علی میلانی نویسنده: ایوب آقاخانی

لیست قطعات