پخش زنده و آرشیو رادیو

باشگاه نمایش

شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 17:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

باشگاه نمایش

مسابقه تلفنی

تهیه كننده: امیرهوشنگ كریم نیا گوینده: آرمان غفاریان

لیست قطعات