پخش زنده و آرشیو رادیو

من و صحنه

شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 22:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

من و صحنه

نمایشنامه خوانی دانشجویی

تهیه كننده: رویا ولی زاده كارگردان: رضا ملكی بازیگران: ولی اله نوری، فاطمه خزایی نویسنده: زهرا صدیقی

لیست قطعات

با در نظر گرفتن ظر فیتهای دانشجویان تاترو سینما به استعدادهای آنها می پردازد...