پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش تبار موسیقی(تكرار)

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 05:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش تبار موسیقی(تكرار)

بررسی زندگی بزرگان موسیقی ایران- سرگذشت موسیقی ردیفی ایرانی از زمان ناصرالدین شاه تا شروع برنامه گلها

تهیه كننده: ماهداد توكلی كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست نویسنده: فرهاد امینی

لیست قطعات