پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش مهاجران- قسمت 3

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش مهاجران- قسمت 3

قصه تنهایی دو زن در جنگ

كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: فریبا متخصص، نازنین مهیمنی نویسنده: محمد پورحسن

لیست قطعات