پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش به یونس بگو- قسمت 4

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش به یونس بگو- قسمت 4

سعید در جنگ تحمیلی به شدت آسیب دیده و علاوه بر آن حافظه اش را از دست داده خاله مونس با یادآوری خاطرات گذشته سعی میكند به بازگشت حافظه سعید كمك كند و...

تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، راضیه مومیوند نویسنده: زهرا كولیوند

لیست قطعات