پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش برگ های سبز بید- قسمت 3(تكرار)

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 01:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش برگ های سبز بید- قسمت 3(تكرار)

امیرحسین با دیدن لاله احساس میكند دختری كه میخواهد ازدواج كند لاله است و این موضوع را با مادرش در میان میگذارد اما مادرش قبول نمی كند و...

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: شمسی صادقی، جواد پیشگر نویسنده: مریم تاجیك

لیست قطعات