پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش تك تیرانداز- قسمت 4

سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش تك تیرانداز- قسمت 4

سعید میخواهد خانه پدرش را بفروشد و چند آپارتمان جایش بگیرد اما پدرش راضی نیست و مسعود برادرش نیز در آن خانه با خانواده اش زندگی میكند. مالكی كسی كه میخواهد خانه را بخرد خود نیز از طرف شخصی دیگر اجیر شده و...

تهیه كننده: ماهداد توكلی كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: ایوب آقاخانی، بیوك میرزایی نویسنده: رضا جابرانصاری

لیست قطعات