پخش زنده و آرشیو رادیو

زورق خیال(تكرار)

جمعه 22 آذر 1398 ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

زورق خیال(تكرار)

درنگی بر داستان های ایران و جهان

تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: ایوب آقاخانی

لیست قطعات