پخش زنده و آرشیو رادیو

نقد و نمایش(تكرار)

جمعه 22 آذر 1398 ساعت 02:15 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقد و نمایش(تكرار)

نقد و گفتگویی درباره نمایش "جزیره كامینو"

لیست قطعات