پخش زنده و آرشیو رادیو

خاطرات آتش نشانان- قسمت 15(تكرار)

یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 03:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خاطرات آتش نشانان- قسمت 15(تكرار)

براساس خاطره ای از عباس كمال امیری

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: مهرداد مهماندوست نویسنده: علیرضا اخلاقی

لیست قطعات