پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش هزار افسان

یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 00:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب

كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

لیست قطعات