پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش تاریكی- قسمت 2

سه شنبه 4 آبان 1400 ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش تاریكی- قسمت 2

تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: احمد گنجی، شمسی صادقی نویسنده: علی خاكبازان

فهرست قطعات

نویسنده علی خاكبازان تهیه كننده محمد مهاجر كارگردان محمد عمرانی