پخش زنده و آرشیو رادیو

رادیو فیلم

جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

رادیو فیلم

فیلم سینمایی میگرن قصه سه خانواده در یك ساختمان و اتفاقاتی كه برایشان می افتد....

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا

لیست قطعات