پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش پایانی برای یك آغاز- قسمت 1

شنبه 2 مرداد 1400 ساعت 02:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش پایانی برای یك آغاز- قسمت 1

فهرست قطعات

سردبیر شهلا دباغی كارگردان مینو جبارزاده تهیه كننده ژاله محمدعلی افكتور نازنین حسن پور نویسنده مهسا پیروزفر صدابردار علی حاجی نوروزی بازیگران حمید یزدانی مجید حمزه سیما خوش چشم امیرفرحان نیا فریبا متخصص مهرخ افضلی مهدی نمینی مقدم شمسی صادقی نگین خواجه نصیر علی اصغر دریایی صفا آقاجانی نورالدین جوادیان مروارید كریم پور