پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش پایانی برای یك آغاز- قسمت 4

سه شنبه 5 مرداد 1400 ساعت 02:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش پایانی برای یك آغاز- قسمت 4

تلفن های خاله مهین به سعید در روز خواستگاری شك صنم را بر می انگیزد. به خصوص آنكه سعید در مقابل چشمان صنم، تلفن همراهش را خاموش میكند. از سوی دیگر خانم سعادتی در خانه آقای محبی بطور تصادفی وارد اتاقی می شود كه شك او را نسبت به صداقت خانواده محبی برمی انگیزد. صنم موضوع مزاحمت های تلفنی یك ناشناس را با سعید در میان می گذارد و سعید كه متوجه شده كه تماس گیرنده كسی نیست جز مهین، همه چیز را به صنم میگوید بی خبر از اینكه حرفهای مهین باعث بستری شدن مادرش شده...

تهیه كننده: ژاله محمدعلی كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: حمید یزدانی، مجید حمزه نویسنده: مهسا پیروزفر

فهرست قطعات

سردبیر شهلا دباغی كارگردان مینو جبارزاده تهیه كننده ژاله محمدعلی افكتور نازنین حسن پور نویسنده مهسا پیروزفر صدابردار علی حاجی نوروزی بازیگران حمید یزدانی مجید حمزه سیما خوش چشم امیرفرحان نیا فریبا متخصص مهرخ افضلی مهدی نمینی مقدم شمسی صادقی نگین خواجه نصیر علی اصغر دریایی صفا آقاجانی نورالدین جوادیان مروارید كریم پور