پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش تبخال- قسمت 7

جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 06:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش تبخال- قسمت 7

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهرداد مهماندوست، رحمان باقریان نویسنده: مژگان قربانی

فهرست قطعات