پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش پرندگان مسافر- قسمت 2

یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 ساعت 01:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش پرندگان مسافر- قسمت 2

فهرست قطعات

🎬 كارگردان: ندا هنگامی 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 📑 نویسنده: سمانه خوش طینت