پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش خانه امید- قسمت 1

پنجشنبه 31 فروردین 1402 ساعت 06:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش خانه امید- قسمت 1

فهرست قطعات

📋سردبیر: فرهاد امینی 🎬 كارگردان: مینو جبارزاده 📑نویسنده: امیرحسین امیدی 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 🕹️افكتور: نازنین حسن‌پور 🎤صدابردار: جعفر جودتی 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: نازنین مهیمنی، شهین نجف زاده، نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان، فریده دریامج، محمد پورحسن، صفا آقاجانی، باقر كریم پور، معصومه عزیزمحمدی، مرضیه صدرایی، رامین پورایمان، عباس شادروان، مسعود زنوزی راد، مجید حمزه، احمد لشینی