پخش زنده و آرشیو رادیو

اندیشه، عاشورا، نمایش

شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 21:00 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

اندیشه، عاشورا، نمایش

برنامه ای تركیبی نمایشی كه به تحلیل و نقد متون نمایش با محوریت واقعه عاشورا و قیام امام حسین (ع) به نگارش در آمده اند.

سردبیر و تهیه كننده: امین رهبر مجری كارشناس: محسن قصابیان

فهرست قطعات

سردبیر و تهیه كننده :امین رهبر مجری كارشناس:محسن قصابیان