پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش تلخ و شیرین- قسمت 1

شنبه 27 اسفند 1401 ساعت 03:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش تلخ و شیرین- قسمت 1

فهرست قطعات

سردبیر: حامد مقدم برگردان رادیویی: مجید حیدری كارگردان: فریدون محرابی تهیه كننده: نوید جولایی افكتور: محمدرضا قبادی فر صدابردار: علی حاجی نوروزی تیزر: سروش طباطبایی گرافیك: احسان پیرولیان هنرمندان: شمسی صادقی، فریدون محرابی، شیما جانقربان، مونا صفی، شیما اسدی، فریبا طاهری، امیرارسلان فرودین، شیرین سپهراد، پریسا مقتدی، مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری نژاد، راضیه مومیوند، بهناز بستاندوست، دانیال ابراهیمی، فریبا بكلو، ماكان رضایی پور