پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش خانه امید- قسمت 2

پنجشنبه 9 تیر 1401 ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش خانه امید- قسمت 2

سمیرا برای مستقل شدن از پرورشگاهی كه در آن بزرگ شده، شغلی پیدا كرده است و باید آن را حفظ كند. او به عنوان پرستار در خانه‌ی سالمندانی شروع به كار كرده و با پیرمردی روبرو میشود كه آلزایمر دارد و بدون هیچ خانواده‌ای آنجا رها شده است.....

كارگردان: مینو جبارزاده نویسنده: امیرحسین امیدی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد هنرمندان: نازنین مهیمنی، شهین نجف زاده، نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان، فریده دریامج

فهرست قطعات

📋سردبیر: فرهاد امینی 🎬 كارگردان: مینو جبارزاده 📑نویسنده: امیرحسین امیدی 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 🕹️افكتور: نازنین حسن‌پور 🎤صدابردار: جعفر جودتی 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: نازنین مهیمنی، شهین نجف زاده، نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان، فریده دریامج، محمد پورحسن، صفا آقاجانی، باقر كریم پور، معصومه عزیزمحمدی، مرضیه صدرایی، رامین پورایمان، عباس شادروان، مسعود زنوزی راد، مجید حمزه، احمد لشینی