پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش دختر شینا- قسمت 4

سه شنبه 2 آذر 1400 ساعت 04:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش دختر شینا- قسمت 4

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: مهرخ افضلی، راضیه مومیوند خاطره نگار: بهناز ضرابی زاده

فهرست قطعات

🎬كارگردان: آشا محرابی 🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا 📑نویسنده: نیما بیگلریان