پخش زنده و آرشیو رادیو

تخت ترنا- قسمت 1

پنجشنبه 5 فروردین 1400 ساعت 18:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

تخت ترنا- قسمت 1

برنامه ای تعاملی است كه در آن میهمان و مخاطب وارد هزار تو و كشمكش های نمایشی میشوند.

تهیه كننده: محسن جواهری كارگردانان: میرطاهر مظلومی، مهدی طهماسبی سرپرست نویسندگان: پوریا موسوی با هنرمندی هنرمندان اداره كل نمایش مهمانان: ایرج نوذری، علی سلیمانی، بهرام ابراهیمی مجری: علیرضا جاویدنیا

فهرست قطعات