پخش زنده و آرشیو رادیو

حرف تو حرف

یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 12:10 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

حرف تو حرف

نمایش های طنز در حوزه اخلاق و موضوعات روز اجتماعی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات