پخش زنده و آرشیو رادیو

صبا نت

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبا نت

شوخی با اهالی موسیقی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات