پخش زنده و آرشیو رادیو

دست چین

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 13:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

دست چین

گلچینی از برنامه های طنز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 98212786105

لیست قطعات