پخش زنده و آرشیو رادیو

میزگرد

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 01:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

میزگرد

میزگردی با حضور كودكان در مورد موضوعات روز اجتماعی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات