پخش زنده و آرشیو رادیو

دور دنیا در 15 دقیقه

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 04:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

دور دنیا در 15 دقیقه

نمایش طنز رادیویی با موضوع جهانگردی و ایرانگردی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات