پخش زنده و آرشیو رادیو

راپورتچی

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

راپورتچی

روایت بخش هایی از تاریخ از دریچه طنز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات