پخش زنده و آرشیو رادیو

صبا چی میگه

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 07:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

*** تهیه كننده: عباس پیری