پخش زنده و آرشیو رادیو

دست انداز

چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 04:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

دست انداز

استند آپ كمدی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات