پخش زنده و آرشیو رادیو

كلنیك خنده

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 00:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلنیك خنده

نمایش طنز پزشكی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات