پخش زنده و آرشیو رادیو

شكر شكن

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 08:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

شكر شكن

جنگ طنز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات