پخش زنده و آرشیو رادیو

روی خط

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 14:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

روی خط

گفت و گوی خیالی و طنز با مشاهیر جهان

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات