پخش زنده و آرشیو رادیو

یك روز خط خطی

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 12:10 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

یك روز خط خطی

جنگ طنز با موضوعات طنز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات