پخش زنده و آرشیو رادیو

یك روز خط خطی

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 03:45 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

یك روز خط خطی

جنگ طنز با موضوعات روز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات