پخش زنده و آرشیو رادیو

سینما صبا

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 06:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

سینما صبا

تلفیق فیلم های سینما با ترانه های شاد

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

لیست قطعات