پخش زنده و آرشیو رادیو

روی خط

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 04:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

روی خط

گفت و گوی خیالی و طنز با مشاهیر جهان

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات