پخش زنده و آرشیو رادیو

دست چین

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 03:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

دست چین

گلچینی از برنامه های طنز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات