پخش زنده و آرشیو رادیو

صبا گونه

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبا گونه

طنز سیاسی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات