پخش زنده و آرشیو رادیو

مثل خند

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 14:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

مثل خند

ضرب المثل های ایران و جهان در قالب نمایش طنز رادیویی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات