پخش زنده و آرشیو رادیو

زیر گذر طنز

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 13:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

زیر گذر طنز

معرفی طنزپردازان ایران و جهان و اجرای یكی از آثارشان

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات