پخش زنده و آرشیو رادیو

دست انداز

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 17:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

دست انداز

استندآپ كمدی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات